Waarom Alma Mahler, anno 2023

Alma Mahler was een Oostenrijkse componist en de vrouw van Gustav Mahler. Ze leefde van 1879 tot 1964, in een tijd waarin het ongewoon was voor vrouwen om een keuze te maken voor een leven als kunstenaar. Als kind van haar tijd moest Alma kiezen tussen een leven in armoede als vrouwelijke componist of als rechterhand en huisvrouw van een gevierd componist. Ze volgde de geest van haar tijd en koos voor een traditioneel huwelijk. In de muziektheatervoorstelling ‘De Windbruid’ vertellen én zingen we over Alma Mahler’s leven en haar keuzes en dilemma’s.


Alma Mahler, een krachtige persoonlijkheid.

In ‘Alma Mahler, De Windbruid’ portretteren we Alma niet als slachtoffer van een mannenmaatschappij. Nee, we zetten Alma in haar kracht. Want ze was wars van conventies. Ze was begaafd, niet alleen op het kunstzinnige vlak, maar ook in intellectueel en sociaal opzicht. In het Wenen van het fin de siècle vormde ze het middelpunt van een sociale kring waarbinnen bekende persoonlijkheden zich graag lieten zien. Ze stond te boek als een mooie vrouw en schroomde niet om haar schoonheid en seksualiteit in te zetten wanneer ze iets voor elkaar wilde krijgen. Daar was ze zelfs trots op. Zoals vrijwel alle vrouwen was zij een slachtoffer van de tijdsgeest, maar tegelijkertijd kreeg ze van alles voor elkaar, ook als ‘de vrouw van’ een beroemde componist.

Regisseur over de rollen

Alma Mahler, componiste en inspiratiebron.

Niet alleen wordt Alma’s muziek vandaag de dag nog steeds uitgevoerd, haar leven wordt nog altijd gevierd, zoals in Alma Mahler, De Windbruid.

Alma vormde de inspiratiebron voor velen. Ze inspireerde mensen om schilderijen, muziekstukken, theatervoorstellingen en boeken over haar te maken. Haar levensverhaal is nog steeds actueel. Het blijft aanzetten tot speculatie, tot irritatie, frustratie, aanbidding, bewondering en verguizing. Haar verhaal gaat over uitsluiting, discriminatie en antisemitisme, ballingschap, eenzaamheid, schoonheid, strijd, en kunstenaarschap. Over het ervoor uitkomen wie je bent, over in je kracht gaan staan.

‘Emoties in de muziek’ 

Alma Mahler als eigenaar van haar leven, een spiegel voor hedendaagse jongeren.

Alma was op zoek naar het eigenaarschap van haar leven en uiteindelijk verwierf zit dit. Jonge mensen streven in de regel naar hetzelfde doel. In vergelijking met de samenleving waarin Alma leefde, worden zij echter geconfronteerd met een schier oneindige hoeveelheid keuzemogelijkheden. Net als deze bijzondere vrouw missen zij soms de aansluiting met hun omgeving en zien ze zich genoodzaakt om te breken met maatschappelijke standaarden en conventies. Dan voelen zij zich onbegrepen, geïsoleerd, buitenbeentjes, met alle nare gevolgen van dien.

Voor hen kan Alma Mahler een spiegel vormen over hoe het kan gaan in het leven van jonge mensen, over hoe ze als persoonlijkheden kunnen groeien en door tegenslagen en triomfen thuis kunnen komen bij zichzelf. Haar voorbeeld kan hen helpen om in hun kracht te gaan staan, om hun passies te ontdekken en eigenaarschap over hun leven te verwerven.

‘Influencer aan het einde van de 19e eeuw’

Alma’s eigenzinnigheid ten opzichte van de heersende moraal.

Dankzij Alma’s persoonlijkheid en levensloop kunnen wij het publiek prikkelen om over andere dan de eigen normen en waarden na te denken en breder te kijken dan de gebruikelijke heteroseksuele- en gender-stereotypen.

Alma was minder traditioneel opgevoed dan de meeste van haar leeftijdsgenoten, hield niet van het moederschap en wenste niet opgesloten te zijn binnen een traditie waarin ze zich niet thuis voelde. Het huwelijk met Gustav Mahler verschafte haar zowel veiligheid als aanzien, maar op deze keuze kwam ze nadrukkelijk terug tijdens het lange leven dat ze na deze relatief korte verbintenis leidde.

Alma leefde in een tijd waarin antisemitisme de boventoon voerde. Deels ging ze daarin mee, maar ondanks de haar ingeprente denkbeelden werd ze meerdere malen verliefd op een Joodse man en koos uiteindelijk ervoor het lot van vluchten en ballingschap van haar Joodse echtgenoot te delen.

‘Vooroordelen, wat doe je ermee?’

Ellen over de rol van Alma:

‘Fijn om niet braaf te zijn!’

Monique over de rol van alter-ego:

‘The Bad Guy spelen, leuk!’